Privacyverklaring

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy past Osteopathiepraktijk Martine De Vos met de volgende praktijkadressen het onderstaand privacybeleid toe:

Reepstraat 80
9170 Sint-Gillis-Waas (B)

Tabakstraat 5
4561 HW Hulst (NL)

Pastoor Van Genklaan 6
4501 AJ Oostburg (NL)

Osteopathiepraktijk Martine De Vos garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons in behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van onze medische dienstverlening, legt Osteopathiepraktijk Martine De Vos uw gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer, rijksregisternummer, verzekeringsnummer en maatschappij, ziekenfonds).

De GNRPO geregistreerden, de NOF geregistreerden, de NRO geregistreerden van de Osteopathiepraktijk Martine De Vos gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde, handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn:

De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen.

De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

Privacybeleid andere websites:

Op www.osteopaatmartinedevos.be en www.osteopaatmartinedevos.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid of hebt u vragen over uw gegevens of wenst u uw gegevens te wijzigen?
Stuur dan een mail naar: osteopaatmartinedevossgw@gmail.com of osteopathiehulst@gmail.com of osteopathieoostburg@gmail.com

Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacybeleid:

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze website vindt u steeds de meest recentste versie van onze privacyverklaring. [1]

[1] 24/11/2021

Vind een oplossing voor jouw klachten